Playmakerne i Trondheim utdanner prosessledere – medarbeidere som evner å lede workshops og styre prosesser, som skaper fremdrift og engasjement hos alle involverte. De kaller dem Playmakere. Vi har fått bidra  med nettside, visittkort og som sparringspartner.